Om oss

Andelslaget Odlarringen grundades år 1985. Invitiativtagarna bestod av både jordbrukare, trädgårdsodlare och övriga personer. Alla med ett gemensamt intresse av odling utan konstgödsel och kemiska bekämpningmedel.

Alla Odlarringens grödor odlas helt ekologiskt på Åland. Produkterna är märkta, d v s varumärket och producentens namn följer med varan ända fram till konsumenten. Det betyder att odlaren ansvarar för kvalitén på sin produkt genom hela distrubutionskedjan. Odlarringen får på detta sätt även direkt respons från sina kunder då de lätt kan ta kontakt och ge synpunkter på Odlarringens produkter. Alla odlare är ansluta till ÅKEJ registret (Åländskt Kontrollerat Ekologiskt Jordbruk). Alla odlare är årligen kontrollerade av Ålands Landskapsregering.

I dagsläget består Odlarringen av 7 aktiva odlare fördelade på 7gårdar runt om Åland som levererar sina produkter till butiker, skolor, daghem, äldreboenden och restauranger runt om på Åland. Den deltidsanställda Marknadskonsulenten ringer kunderna och tar upp beställning. Leverans sker av odlarna som träffas och byter varor med varandra för att samordna distributionen som vi såklart strävar efter att få så miljövänlig som möjligt.

Odlarringen vill ge alla ålänningar en möjlighet att på ett smidigt sätt kunna köpa och konsumera ekologiskt odlade grönsaker. Ekologiska produkter bör vara en självklar del i kosthållet på daghem, skolor, äldreboenden och sjukhus mm. Vi är mycket stolta över att många av kommunerna på Åland, stora delar av Mariehamns stad och Ålands Landskapsregering föregår med gott exempel och väljer ekologiska produkter till sina kök. Detta stimulerar till fortsatt ekologisk odling på Åland.

Odlarringen arbetar kontinuerligt för att utöka den ekologiska odlingen på Åland samt stimulera och möjliggöra grönsaksodling på befintlig ekologisk mark. Vi strävar efter att producera grödor för att motsvara efterfrågan. Säsongsgrönsaker såsom bönor, groddar, sallad och örter har en kortare period då dem hanteras som färskvaror. Dessa odlas och distribueras i rasande fart under sommarmånaderna. Lagringmöjligheterna hos odlarna gör dock att vi kan erbjuda våra kunder lagergrödor, såsom morot,rödbeta,palsternacka, kål och potatis, under en längre period och ge en jämnare tillgång på våra produkter.  Vi strävar efter att hålla konkurrenskraftiga priser på våra produkter, så att alla ska ha ”råd” med ekologiska grönsaker.

Håll koll i affärerna efter vår logo!

Hört från kund

"Odlarringen är alltid kundvänliga, har en bra service och ett trevligt
bemötande
"
Anna Pelakorpi, Restaurangföreståndare Sea Side, Ålands Gymnasium.


"Det känns tryggt med Odlarringens åländska ekologiska produkter. Vi
har direktkontakt med odlaren och vi vet att vi får produkter av bra
kvalitet
"
Gun-Nordqvist Alm, Restaurangföreståndare på Sea Side, Ålands Gymnasium

"Odlarringen är ett självklart val för oss som efersträvar högkvlitativa råvaror. Brett utbud, enkel och okomplicerad beställningsrutin, tack för att ni är så duktiga"
Tobias Braun, Bespisningsansvarig God

"Det känns otroligt bra att köpa produkter från Odlarringen! Ekologiska AXgan-råvaror som är av högsta kvalitet"
Ebbe Delfs, Carlsro Badhotell, www.carlsro.com

Affärsidé

Att odla och sälja ekologiskt odlade grönsaker på Åland

Vision

Hållbar utveckling på Åland genom att odla ekologiskt, utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel!

Vi hoppas på att fler odlare vill ansluta sig i framtiden så att vi kan erbjuda ännu mer ekologiska grönsaker och produkter!

Vår fina lastbil som vi använder när vi levererar.

Att odla ekologiskt

Vi odlar utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Näringen får växterna från komposterad stallgödsel, nedplöjda växtrester och kvävebindande baljväxter såsom klöver och vicker.

Ogräs, skadedjur och växtsjukdomar regleras genom mekaniska och miljöanpassade metoder.

Växtföljden är viktig. Genom att ofta byta odlingsväxt på samma åker hålls balansen mellan närande och tärande växter.

Har du frågor om ekologisk odling? Hör gärna av dig så hjälper vi dig gärna!